اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ پانزده سال شکست به زبان نامادری&text= پانزده سال شکست به زبان نامادری

اشتراک گذاری