اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ گرامیداشت روز ارتباطات و اطلاع رسانی&text= گرامیداشت روز ارتباطات و اطلاع رسانی

اشتراک گذاری