اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ گزارشی از نماشگاه الکامپ ۹۶&text= گزارشی از نماشگاه الکامپ ۹۶

اشتراک گذاری