اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/«رکامندر» استارتاپي که داده هاي مشتريان را کاربردي ميکند&text=«رکامندر» استارتاپي که داده هاي مشتريان را کاربردي ميکند

اشتراک گذاری