-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%C2%AB%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%C2%BB%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%8A%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%DA%A9%D9%86%D8%AF&text=%C2%AB%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%C2%BB%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%8A%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس