اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/آمارمهاجرت نخبگان از ایران (تیتر امشب)&text=آمارمهاجرت نخبگان از ایران (تیتر امشب)

اشتراک گذاری