اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/آمد و شد ستاری با تپ سی&text=آمد و شد ستاری با تپ سی

اشتراک گذاری