-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C&text=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس