اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/افتتاح نخستین مرکز سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی&text=افتتاح نخستین مرکز سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اشتراک گذاری