اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/اقتصاد مقاومتی و نقش علم و فناری در تحقق آن &text=اقتصاد مقاومتی و نقش علم و فناری در تحقق آن

اشتراک گذاری