اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/برنامه سینمایی هفت و کالای ایرانی&text=برنامه سینمایی هفت و کالای ایرانی

اشتراک گذاری