اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/تحقیقات و توسعه الکترونیک شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌شود&text=تحقیقات و توسعه الکترونیک شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌شود

اشتراک گذاری