اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/تفاهمنامه مشترک میان آستان قدس رضوی معاونت علمی وفناوری&text=تفاهمنامه مشترک میان آستان قدس رضوی معاونت علمی وفناوری

اشتراک گذاری