اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/تقابل اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد نفتی از نگاه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری&text=تقابل اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد نفتی از نگاه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

اشتراک گذاری