اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/جشنواره ی ملی ایده های برتر&text=جشنواره ی ملی ایده های برتر

اشتراک گذاری