اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/دوران دفاع‌مقدس الگوی ارزشمند استفاده از راه‌کارهای خلاقانه و بومی است&text=دوران دفاع‌مقدس الگوی ارزشمند استفاده از راه‌کارهای خلاقانه و بومی است

اشتراک گذاری