-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%2016%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1&text=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%2016%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس