اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/دکتر روحانی رییس جمهوری در مراسم 16 آذر&text=دکتر روحانی رییس جمهوری در مراسم 16 آذر

اشتراک گذاری