اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/دیرین دیرین علمی(علامت سوال)&text=دیرین دیرین علمی(علامت سوال)

اشتراک گذاری