اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/رونمایی از محصولات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران&text=رونمایی از محصولات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اشتراک گذاری