اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/سخنرانی ستاری در رویداد ملی کارآفرینی دانشگاه پیام نور&text=سخنرانی ستاری در رویداد ملی کارآفرینی دانشگاه پیام نور

اشتراک گذاری