اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/سفر دکتر ستاری به اراک&text=سفر دکتر ستاری به اراک

اشتراک گذاری