اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/عملکرد سال ۹۷ و برنامه های سال جاری معاونت علمی وفناوری بررسی شد&text=عملکرد سال ۹۷ و برنامه های سال جاری معاونت علمی وفناوری بررسی شد

اشتراک گذاری