اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/قصه پلنگ صورتی&text=قصه پلنگ صورتی

اشتراک گذاری