اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ما به آينده پاسخ ميدهيم &text=ما به آينده پاسخ ميدهيم

اشتراک گذاری