اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/مانیتورهای علائم حیاتی&text=مانیتورهای علائم حیاتی

اشتراک گذاری