-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DB%B7)&text=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%20(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DB%B7)

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس