اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/مسیر موفقیت از دانشگاه نمی‌گذرد&text=مسیر موفقیت از دانشگاه نمی‌گذرد

اشتراک گذاری