-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%20%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%B3)&text=%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%20%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%B3)

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس