اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/همکاری سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از استارتاپ‌ها توسعه می‌یابد&text=همکاری سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از استارتاپ‌ها توسعه می‌یابد

اشتراک گذاری