اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/پرواز تا پردیس از شبکه 4 سیما&text=پرواز تا پردیس از شبکه 4 سیما

اشتراک گذاری