اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/۵مین استارت آپ تریگر شریف&text=۵مین استارت آپ تریگر شریف

اشتراک گذاری