اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/Constitutive%20modeling%20for%20the%20Mullins%20effect%20with%20constant%20set%20and%20obliged%20anisotropy%20in%20particle-filled%20rubbers&text=Constitutive%20modeling%20for%20the%20Mullins%20effect%20with%20constant%20set%20and%20obliged%20anisotropy%20in%20particle-filled%20rubbers

اشتراک گذاری