-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/news/The%20Innovation%20and%20Technology%20Ecosystem%20in%20Sistan%20and%20Baluchestan%20Province%20Will%20Be%20Expanded/Sattari:%20the%20youth%20are%20the%20basis%20for%20sustainable%20development%20in%20the%20province.&text=The%20Innovation%20and%20Technology%20Ecosystem%20in%20Sistan%20and%20Baluchestan%20Province%20Will%20Be%20Expanded/Sattari:%20the%20youth%20are%20the%20basis%20for%20sustainable%20development%20in%20the%20province

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس