اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/latest/10781-��������-��-������-��������&text=سیصد و شصت درجه

اشتراک گذاری