اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/1618-مسئول-امور-استانهای-شبکه-مستند-منصوب-شد-برگزاری-جلسات-استعدادیابی-و-طرح-و-برنامه-در-استان-های-مختلف&text=مسئول امور استانهای شبکه مستند منصوب شد/ برگزاری جلسات استعدادیابی و طرح و برنامه در استان های مختلف

اشتراک گذاری