اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/3947-بازدید-رئیس-گزینش-رسانه-ملی-از-شبکه-مستند-سیما&text=بازدید رئیس گزینش رسانه ملی از شبکه مستند سیما

اشتراک گذاری