اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/5036-&text=خسرو سینایی از فیلمنامه در «فیلم کوتاه» میگوید/ گفتگو با امید عبدالهی و آرش قاسمی

اشتراک گذاری