اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/888608-موفقیت-«-سالسوس»-در-جشنواره-فیلم-دانشجویی-کشور&text=موفقیت « سالسوس» در جشنواره فیلم دانشجویی کشور

اشتراک گذاری