اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/888611-روایت-محمد-تهامی-نژاد-از-تاریخ-سینمای-ایران-در-یک-مستند&text=روایت محمد تهامی نژاد از تاریخ سینمای ایران در یک مستند

اشتراک گذاری