اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/889182-روایت-قصه-اشغال-تا-آزادی-خرمشهر-از-زبان-عکاسان-جنگ&text=روایت قصه اشغال تا آزادی خرمشهر از زبان عکاسان جنگ

اشتراک گذاری