اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/890220-تصویری-از-زندگی-مردم-«سبزوار»-در-«گنجینه»&text=تصویری از زندگی مردم «سبزوار» در «گنجینه»

اشتراک گذاری