اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/892176-سرپرست-طرح-و-برنامه-شبکه-مستند-منصوب-شد&text=سرپرست طرح و برنامه شبکه مستند منصوب شد

اشتراک گذاری