اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/892456-تهیه-کننده-یک-چکه-ماه-دنبال-حُرّیم-و-نمایش-تغییر-آدم‌ها-مسئله-اصلی-مستند-ماست&text=تهیه کننده "یک چکه ماه": دنبال حُرّیم و نمایش تغییر آدم‌ها مسئله اصلی مستند ماست

اشتراک گذاری