اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/892575-یک-تلنگر-به-جامعه-و-نخبگان-در-«اینجا،-میان-امواج»&text=یک تلنگر به جامعه و نخبگان در «اینجا، میان امواج»

اشتراک گذاری