اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/892634-بررسی-ابعاد-جدیدی-از-بمب‌گذاری-دفتر-حزب-جمهوری-در-«به-اضافه-مستند»&text=بررسی ابعاد جدیدی از بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری در «به اضافه مستند»

اشتراک گذاری