اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/892660-نمایش-مستند-محمد-مرسی-از-تلویزیون-ایران&text=نمایش مستند محمد مرسی از تلویزیون ایران

اشتراک گذاری