اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/892682-آغاز-سومین-جشنواره-تلویزیونی-مستند-با-پخش-«گاومیش-حیوان-نجیبی-است»&text=آغاز سومین جشنواره تلویزیونی مستند با پخش «گاومیش حیوان نجیبی است»

اشتراک گذاری