اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/893028-افتتاح-شعبه-«مک-دونالدز»-در-تلویزیون&text=افتتاح شعبه «مک دونالدز» در تلویزیون

اشتراک گذاری