اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/894513-تندیس-سیمرغ-درمانگر-به-«مادر-شهر»-رسید&text=تندیس سیمرغ درمانگر به «مادر شهر» رسید

اشتراک گذاری