اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/news/969/خسروسینایی-با-حاج-مصور-به-شبکه-مستند-می-آید&text=خسروسینایی با حاج مصور به شبکه مستند می آید

اشتراک گذاری