اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/890704-سیصد-و-شصت-درجه-43-بوش&text=سیصد و شصت درجه - 43 - بوش

اشتراک گذاری